Thoth - Bilgeliğin Tanrısı

Kategori: (Mısır Mitolojisi) Yazan: admin, 20-10-2008

Etiketler : , , , ,

Thoth - Bilgeliğin Tanrısı. Yazma, Akıl ve Ay Tanrısı özelliği ile anılmıştır. İbiş kuşu başıyla resmedilmiştir ve elinde bir dolmakalem ve her şeyi kaydettiği parşömenler vardır. Hiyerogliflerin ve simyanın onun insanlığa armağanı olduğu söylenir. Yunan Tanrısı Hermes ile özdeşleştirilmiştir. Bir görüşe göre, Tarot kelimesi de Thoth’un adından türemiştir.

Tefnut - Nem ve Bulutların Tanrıçası

Kategori: (Mısır Mitolojisi) Yazan: admin, 20-10-2008

Etiketler : , , , , , , ,

Tefnut - Nem ve bulutların Tanrıçasıdır. Nut ve Geb’in annesi. Bazı metinlerde kardeşi Şu ile beraber, Güneş’in doğuşundan itibaren gökyüzünü taşır.

Tavaret - (Tauret) Hipopotam Tanrıça

Kategori: (Mısır Mitolojisi) Yazan: admin, 20-10-2008

Etiketler : , , , , , , ,

Tavaret - (Tauret) Hamile kadınlara göz kulak olan hipopotam Tanrıçasıdır.

Sobek - Timsahlar Tanrısı

Kategori: (Mısır Mitolojisi) Yazan: admin, 20-10-2008

Etiketler : , , , , , ,

Sobek - Timsahlar Tanrısı. Su Tanrısı olarak, aynı zamanda Nil’in yıllık taşmasını ve vadisinin gübrelenmesini sembolize etti.

Shu - Rüzgar ve Havanın Tanrısı

Kategori: (Mısır Mitolojisi) Yazan: admin, 20-10-2008

Etiketler : , , , , , , , ,

Shu - Rüzgar ve havanın Tanrısı. Mut ve Geb’in babası. Yunan mitolojisindeki Atlas gibi gökyüzünü taşır.