Hator - (Hathor) Gökyüzü Tanrıçası

Kategori: (Mısır Mitolojisi) Yazan: admin, 06-10-2008

Etiketler : , , , , , , , , ,

Hator - (Hathor) Mısır’ın çok eski bir gökyüzü Tanrıçası Tanrıçasıdır. İnek Tanrıçadır. İnek başı ile sembolize edilirdi. Sık sık İsis’le eşdeğer tutulmuştur. Hator Edfu’da Horus’un partneri olarak tapılmıştır. Aşk, müzik ve gülmenin Tanrıçası olarak düşünülmektedir.

Hatmehit - Balık Tanrıça

Kategori: (Mısır Mitolojisi) Yazan: admin, 06-10-2008

Etiketler : , , , ,

Hatmehit - Balık Tanrıça

Harpocrates - Osiris’le İsis’in oğlu

Kategori: (Mısır Mitolojisi) Yazan: admin, 06-10-2008

Etiketler : , , , , ,

Harpocrates - Osiris’le İsis’in oğlu. Emzirilen küçük bir çocuk. Parmak emen genç bir oğlan olarak gösterilmiştir.

Har-nedj- itef Ölümün koruyucusu

Kategori: (Mısır Mitolojisi) Yazan: admin, 06-10-2008

Etiketler : , , , , , , ,

Har-nedj- itef - Horusun bir görünümü. Ölümün koruyucusu.

Hapi - (Hapy) Horus’un oğlu

Kategori: (Mısır Mitolojisi) Yazan: admin, 06-10-2008

Etiketler : , , ,

Hapi - (Hapy) Horus’un oğlu. Ölülerin ciğerlerinin koruyucusudur ve Tanrıça Nephthys tarafından korunur. Hapi ismi farklı hiyerogliflerle ifade edilmişti; çoğunlukla ama her zaman olmamak kaidesiyle Nil Nehrinin Tanrısının ismiydi. Hapi, tacı zambaklardan (yukarı Nil) veya papirüs bitkilerinden (Aşağı Nil) yapılmış şişman bir adama benzetilmiştir.

Geb - Yeryüzünün Tanrısı

Kategori: (Mısır Mitolojisi) Yazan: admin, 06-10-2008

Etiketler : , , , ,

Geb - Yeryüzünün Tanrısı. Gökyüzünün eşi. Kutsal hayvanı kazlardı. Erkek olan Geb Mısır toprağını , daha genel olarak da yeryüzünü temsil eder

Edjo - Yılan Tanrıçası

Kategori: (Mısır Mitolojisi) Yazan: admin, 06-10-2008

Etiketler : , , , ,

Edjo - Yılan Tanrıça, Aşağı Mısır’ın sembolü ve koruyucusu.